Türk Medeni Kanunu

Türk Medeni Kanunu MADDE 999 – B. KAYDEDİLMEYECEK TAŞINMAZLAR

TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 999 – B. KAYDEDİLMEYECEK TAŞINMAZLAR, TMK 999