Yetki Belgesi

Yetki Belgesi ile Stajyer Avukat yetkilendirilebilir mi?

Yetki belgesi yalnızca Baro siciline kayıtlı avukatlar tarafından kullanılabilir. Stajyer Avukatların yetki belgesi kullanması mümkün değildir. Kanunda bu hak yalnızca avukatlara tanınmıştır. Avukatlık Kanunu 26. Madde Stajyer Avukatların yapabileceği işlere yer vermiştir. Stajyerlerin yapabileceği işler (1) Madde 26 — Stajyerler, avukat yanında staja başladıktan sonra, avukatın yazılı muvafakati ile ve onun gözetimi ve sorumluluğu altında, sulh hukuk mahkemeleri, …

Yetki Belgesi ile Stajyer Avukat yetkilendirilebilir mi? Devamı »

Avukat Yetki Belgesi Nedir?

Yetki belgesi, Avukatlık Kanunun 56. maddesinde avukatlara yetki belgesi düzenleme imkanı verilmiştir. “Avukatlık Kanunu Madde 56: ….Avukatlar veya avukatlık ortaklığı başkasını tevkil etme yetkisini haiz oldukları bütün vekâletnamelerini kapsayacak şekilde bir başka avukata veya avukatlık ortaklığına vekâletname yerine geçen yetki belgesi verebilir. Bu yetki belgesi vekâletname hükmündedir.” Avukat tarafından düzenlenen yetki belgesi vekaletname yerine geçmektedir. …

Avukat Yetki Belgesi Nedir? Devamı »