Türk Medeni Kanunu MADDE 100 – H. SAKLI HÜKÜMLER

TMK 100 KANUN MADDESİ


Madde 100- Kamuya yararlı dernekler ve özel kanunlarla kurulan dernekler hakkındaki
özel hükümler saklıdır.

TMK 100 KANUN GEREKÇESİ


Maddede özel bir kategori oluşturan kamuya yararlı dernekler ve özel kanunla kurulan demekler hakkındaki özel kanun hükümlerine yollama
yapılmıştır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top