Türk Medeni Kanunu MADDE 105 – V. MAL VE HAKLARIN KAZANILMASI VE SORUMLULUK

TMK 105 KANUN MADDESİ


Madde 105- Özgülenen malların mülkiyeti ile haklar, tüzel kişiliğin kazanılmasıyla vakfa
geçer.Tescile karar veren mahkeme, vakfedilen taşınmazın vakıf tüzel kişiliği adına tescil
edilmesini tapu idaresine bildirir.
Ölüme bağlı tasarrufla kurulan vakfın mirasbırakanın borçlarından sorumluluğu, özgülenen
mal ve haklarla sınırlıdır.

TMK 105 KANUN GEREKÇESİ


Madde kısmen yürürlükteki Kanunun 74 üncü maddesinin altı ve
yedinci fıkralarını karşılamaktadır. Vakfın şekliyle ilgili olmayan bu iki fikradaki konular, \”Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk\” başlığı altındaki bu madde
içerisinde yer almıştır. Ayrıca ölüme bağlı tasarruf yoluyla kurulan vakfin, mirasçı
olarak atanması ihtimali bakımından, mirasbırakanın borçlarından sorumluluğunun,
özgülenen mal ve haklarla sınırlı olduğu esast getirilmiştir. Böylece vakfın
kurulmasından sonra bazı mal ve haklar elde etmesi ihtimali bakımından,
mirasbırakanın alacaklılarının vakfa mirasbırakandan intikal eden mal ve haklar
dışında vakfı sorumlu tutması önlenmek istenmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top