Türk Medeni Kanunu MADDE 12 – C. ERGİN KILINMA

TMK 12 KANUN MADDESİ


Madde 12 – Onbeş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece
ergin kılınabilir

TMK 12 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 12 nci maddesini karşılamaktadır.
Maddenin kenar başlığında “Kazaî rüşt” yerine 1984 tarihli Öntasarıya uygun
olarak \”Ergin kılınma\” deyimi kullanılmıştır. Maddede küçüğü ergin kılmada görevli
mahkemenin asliye mahkemesi olduğuna ilişkin belirlemenin hukukumuz bakımından
gereksiz olduğu kabul edilerek \”mahkemei asliyece\” yerine \”mahkemece\” deyimi
kullanılmıştır. İsviçre\’den farklı olarak Ülke genelinde geçerli Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunumuz bulunduğundan, hangi mahkemelerin bu tür işlerde görevli
olduğu konusunun usul kanunlarının işi olduğu düşünülerek bu değişikliğe gidilmiştir.
Maddede yürürlükteki metin esas alınmakla birlikte, ana ve babanın muvafakatı
yerine rıza gösterecek kimsenin veli olması koşulu getirilerek, velâyeti kaldırılmış
bulunanların rızasının aranmayacağı açıklığa kavuşturulmuştur. 463 üncü maddede
küçüğün ergin kılınması için vesayet makamının izni ve denetim makamının onayının
alınması öngörüldüğünden, yürürlükteki maddede yer alan ayrıca vasinin dinlenilmesi
hususuna yer verilmemiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top