Türk Medeni Kanunu MADDE 129 – I. HISIMLIK

TMK 129 KANUN MADDESİ


Madde 129- Aşağıdaki kimseler arasında evlenme yasaktır: 1. Üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında, 2. Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında, 3. Evlât edinen ile evlâtlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında.

TMK 129 KANUN GEREKÇESİ


Kanun koyucunun öngördüğü evlenme yaşı, kişilere tanınmış bir
temel hak olan evlenme hakkının-kazanılmasını sağlar. Henüz normal rüşt yaşına
ermemiş olmalan sebebiyle bu kişilerin evlenmesinde kanun koyucu yasal
temsilcilerin de izninin bulunmasında yarar görmüştür. Ancak, uygulamada yasal
temsilcilerin, evlenme yaşına erişmiş kişilerin evlenmelerine hiç de haklı olmayan
sebeplerle karşı çıktıkları görülmektedir. Özellikle kırsal kesimde evlenme yaşına
erişmiş olmalarına rağmen yasal temsilcilerin \”tarafların mutlu bir yuva kurma
özlemi\” dışındaki sebeplerle evliliğe karşı çıktıkları, bu durumun ise \”kız kaçırma, aile
kavgaları gibi\” arzu edilmeyen sonuçlar doğurduğu görülmektedir. Bu sebeple
maddede yasal temsilcilerin haklı bir sebep göstermeksizin evlenmeye izin
vermemeleri hâlinde, arzu edilmeyen sonuçları önlemek üzere hâkimin, yasal
temsilcinin karşı çıkmasına rağmen evlenmeye izin vermesi imkân dahiline
sokulmuştur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top