Türk Medeni Kanunu MADDE 152 – 5. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

TMK 152 KANUN MADDESİ


Madde 152- İptal davası açma hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin
ortadan kalktığı tarihten başlayarak altı ay ve her hâlde evlenmenin üzerinden beş yıl geçmekle
Düşer.

TMK 152 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 119 uncu maddesini karşılamaktadır.
Yürürlükteki Kanunda maddenin kenar başlığı ve metni iptal davasına ilişkin
sürenin zamanaşımı süresi olduğunu ifade etmektedir. Doktrinde ve mahkeme
içtihatlarında çoğunlukla belirtildiği üzere, bir yenilik doğuran hak olan iptal davası
açma hakkına ilişkin süre hak düşürücü bir süredir. Bu husus dikkate alınarak
maddenin başlığı ve ifadesi düzeltilmiş fakat yürürlükteki Kanunda kabul edilmiş
süreler aynen muhafaza edilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top