Türk Medeni Kanunu MADDE 153 – II. YASAL TEMSİLCİNİN DAVA HAKKI

TMK 153 KANUN MADDESİ


Madde 153- Küçük veya kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadan evlenirse, izni
alınmayan yasal temsilci evlenmenin iptalini dava edebilir.
Bu suretle evlenen kimse sonradan onsekiz yaşını doldurmak suretiyle ergin olur, kısıtlı
olmaktan çıkar veya karı gebe kalırsa evlenmenin iptaline karar verilemez

TMK 153 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 120 nci maddesini karşılamaktadır.
Maddenin kenar başlığı \”Yasal temsilcinin dava hakka\” şeklinde kısaltılmış ve
maddenin dili daha anlaşılır bir şekilde kaleme alınmıştır.
Madde evlenmenin feshi değil iptaliyle ilgilidir. Bu nedenle \”fesih\” yerine
“iptal\” sözcüğü kullanılmıştır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top