Türk Medeni Kanunu MADDE 154 – I. BEKLEME SÜRESİNE UYMAMA

TMK 154 KANUN MADDESİ


Madde 154- Kadının bekleme süresi bitmeden evlenmesi, evlenmenin butlanını gerektirmez.

TMK 154 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 122 nci maddesini karşılamaktadır.
Maddede kadın açısından geçerli olan bekleme süresine rağmen yapılan
evliliğin butlanının istenemeyeceği düzenlenmiştir. Yürürlükteki Kanunun 142 nci
maddesinde öngörülen “kazai müddetler” 3444 sayılı Kanunla kaldırılmış olduğundan,
böyle bir süreye uyulmaması da söz konusu olamayacağından maddede bu husus
düzenlenmemiştir. Maddede, İsviçre Medenî Kanununun Fransızca metninde olduğu
gibi, hem mutlak butlan hem de nisbî butlan hâllerini ifade etmek üzere, yürürlükteki
metinde yer alan \”fesih\” sözcüğü yerine \”butlan\” sözcüğüne yer verilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top