Türk Medeni Kanunu MADDE 156 – I. GENEL OLARAK

TMK 156 KANUN MADDESİ


Madde 156- Batıl bir evlilik ancak hâkimin kararıyla sona erer. Mutlak butlan hâlinde
bile evlenme, hâkimin kararına kadar geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarını doğurur.

TMK 156 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 124 üncü maddesini karşılamaktadır.
Madde tek fikra hâlinde sadeleştirilmek ve daha anlaşılır hale getirilmek
suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Kenar başlığı \”butlan kararı\” şeklindedir. Zira bu
madde hem mutlak butlan, hem de nisbî butlan sebebiyle geçersiz olan evlilikleri
içermektedir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top