Türk Medeni Kanunu MADDE 157 – 1. ÇOCUKLAR YÖNÜNDEN

TMK 157 KANUN MADDESİ


Madde 157- Mahkemece butlanına karar verilen bir evlilikten doğan çocuklar, ana ve
baba iyiniyetli olmasalar bile evlilik içinde doğmuş sayılırlar.
Çocuklar ile ana ve baba arasındaki ilişkilere boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır.

TMK 157 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 125 inci maddesini karşılamaktadır.
Madde sade ve daha anlaşılır bir hâle getirilmiştir. Maddede yürürlükteki
metinden farklı olarak \”fesih\” sözcüğü yerine, mutlak butian ve nisbî butlanı ifade etmek üzere \”butlan\” sözcüğüne yer verilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top