Türk Medeni Kanunu MADDE 168 – II. YETKİ

TMK 168 KANUN MADDESİ


Madde 168- Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin
yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

TMK 168 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 136 ncı maddesini karşılamaktadır.
Madde, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununu ilgilendiren bir konuyu
düzenlemesine rağmen, kişi hâlleriyle ilgili önemli bir özel konu olması nedeniyle
burada özel yetki kuralı koymanın yararları bulunmaktadır. Bu sebeple maddede özel
yetki kuralına ilişkin hüküm korunmuştur. Ancak yürürlükteki madde, davacının
boşanmada kusursuz, davalının kusurlu olduğu karinesinden hareketle davacıya
kolaylık getirip, kendi yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde dava açmasını
kabul etmiştir. Oysa boşanmada kusur ilkesi terk edildiğinden yetki konusunda
\”eşlerden birinin yerleşim yeri veya eşlerin davadan önce son defa altı aydan beri
birlikte oturdukları yer mahkemesi\’nin özel yetkisine yer verilmek suretiyle
değişikliğe gidilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top