Türk Medeni Kanunu MADDE 188 – I. EŞLERİN TEMSİL YETKİSİ

TMK 188 KANUN MADDESİ


Madde 188- Eşlerden her biri, ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları
için evlilik birliğini temsil eder.
Ailenin diğer ihtiyaçları için eşlerden biri, birliği ancak aşağıdaki hâllerde temsil edebilir:
1. Diğer eş veya haklı sebeplerle hâkim tarafından yetkili kılınmışsa,
2. Birliğin yararı bakımından gecikmede sakınca bulunur ve diğer eşin hastalığı, başka bir
yerde olması veya benzeri sebeplerle rızası alınamazsa.

TMK 188 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 154 ve 155 inci maddelerini kısmen
karşılamaktadır. Madde İsviçre Medenî Kanununun 166 ncı maddesine uygun olarak
yeniden düzenlenmiştir.
Kanunun tümünde olduğu gibi bu maddede de kabul edilen kadın-erkek eşitliği
esası uyarınca evlilik birliğini her iki eş de temsil edebilecektir.
Ailenin sürekli gereksinimleri için her iki eş, temsil yetkisine sahip olacaktır.
Diğer hâllerde bir eşin tek başına hareket etmesi, diğer eşin rızasına veya hâkimden
izin alınmasına bağlıdır. Ancak istisnai hâllerde bu rıza veya izin alınmadan da hareket
edilebilecektir.
Evlilik birliği bir tüzel kişi olmadığı için bu birliğin temsilinin sonuçlanı devam
eden maddede özel olarak düzenlenmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top