Türk Medeni Kanunu MADDE 200 – VI. DURUMUN DEĞİŞMESİ

TMK 200 KANUN MADDESİ


Madde 200 – Koşullar değiştiğinde hâkim, eşlerden birinin istemi üzerine kararında
gerekli değişikliği yapar veya sebebi sona ermişse alınan önlemi kaldırır.

TMK 200 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 164 üncü maddesini karşılamaktadır.
Maddede esasa ilişkin bir değişiklik yapılmamış, sadece ifade tarzı
sadeleştirilmiştir. Aynca maddenin kenar başlığı kaynak Kanuna uygun olarak
\”Durumun değişmesi\” biçiminde ifade edilmiştir. Madde birliğin korunması amacıyla
alınmış olan her türlü önlemin gerektiğinde değiştirilmesini veya alınan önlemin
kaldırılmasını içermektedir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top