Türk Medeni Kanunu MADDE 203 – I. SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ

TMK 203 KANUN MADDESİ


Madde 203- Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar,
istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler

TMK 203 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 171 inci maddesini karşılamaktadır.
Madde 1984 tarihli Öntasarıdan alınmıştır. Maddeye yürürlükteki 171 inci
maddenin son cümlesi alınmamış, ikinci cümlede değişiklik yapılmıştır. Bu
değişiklikle hukuk güvenliği açısından, eşlerin mal rejimini ancak kanunda gösterilen
sınırlar içerisinde kabul edebilecekleri, değiştirebilecekleri veya sona erdirebilecekleri
belirtilmiştir.
Mal rejimi sözleşmesi evlenme töreninden önce yapılabileceği gibi, evliliğin
devamı süresince de yapılabilir..
213 üncü maddeyle üçüncü kişilerin, mal rejimi değişikliklerine karşı hakları
yeterli bir şekilde korunduğundan, yürürlükteki maddenin son cümlesine gerek
Görülmemiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top