Türk Medeni Kanunu MADDE 204 – II. SÖZLEŞME EHLİYETİ

TMK 204 KANUN MADDESİ


Madde 204- Mal rejimi sözleşmesi, ancak ayırt etme gücüne sahip olanlar tarafından
yapılabilir.
Küçükler ile kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızasını almak zorundadırlar.

TMK 204 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 172 inci maddesini karşılamaktadır.
Madde sadeleştirilmek suretiyle kaynak Kanuna da uygun olarak iki fikra
hâlinde düzenlenmiştir. Yürürlükteki maddenin \”İki tarafın ehliyeti\” şeklindeki kenar
başlığı, \”Sözleşme ehliyeti\” şeklinde değiştirilmiştir. Mal rejimi sözleşmesi yapmak
isteyen eşlerin ayırt etme gücüne sahip olmaları zorunludur. Küçükler ve kısıtlılar ise.
ancak yasal temsilcilerinin rızasıyla sözleşme yapabilirler.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top