Türk Medeni Kanunu MADDE 21 – 3. YASAL YERLEŞİM YERİ

TMK 21 KANUN MADDESİ


Madde 21- Velâyet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri, ana ve babasının; ana ve
babanın ortak yerleşim yeri yoksa, çocuğun kendisine bırakıldığı ana veya babanın yerleşim yeridir.
Diğer hâllerde çocuğun oturma yeri, onun yerleşim yeri sayılır.
Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri, bağlı oldukları vesayet makamının bulunduğu
Yerdir.

TMK 21 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 21 inci maddesini karşılamaktadır.
Maddenin kenar başlıği velâyet ve vesayet altında bulunan kişilerin yerleşim
yerlerini ifade etmek üzere \”Yasal yerleşim yeri\” şeklinde kaleme alınmıştır. Maddede
ana ve babanın birlikte velâyet hakkına sahip olduğu durumlarda velâyet altındaki
küçüğün yerleşim yerinin ana ve babanın yerleşim yeri olduğu hükme bağlanmıştır.
Ana ve babanın ortak bir yerleşim yerinin bulunmadığı, eşlerin ayrı yaşadığı, boşanma
hâlinde henüz velâyet hakkına sahip olmayan ana veya babanın söz konusu olduğu
durumlarda çocuğun yerleşim yeri, çocuk kendisine bırakılan ana veya babanın
yerleşim yeri olacaktır. Buradaki \”çocuğun kendisine bırakıldığı\” deyimi, fiilen
çocuğu yanında alıkoyan ana veya babayı değil, bırakılmanın bir hakka dayanmasını
ifade etmek üzere kullanılmıştır. Bir başka ifadeyle buradaki alıkoymak, fiilî durumu
değil \”hukuka uygun birakılmayı\”, ifade eder.
Ana ve baba velâyet hakkına sahip değiller ve çocuk bunlardan birinin
korumasına bırakılmış da değilse, maddede çocuğun oturma yerini onun yerleşim yeri
olarak kabul edilmiştir.
Maddenin ikinci fıkrasında vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri vesayet
makamının bulunduğu yer olarak düzenlenmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top