Türk Medeni Kanunu MADDE 211 – 3. ESKİ REJİME DÖNME

TMK 211 KANUN MADDESİ


Madde 211- Alacaklı tatmin edildiği takdirde eşlerden birinin istemi üzerine hâkim, mal
ortaklığının yeniden kurulmasına karar verebilir.
Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle edinilmiş mallara katılma rejimini kabul edebilirler

TMK 211 KANUN GEREKÇESİ


Madde, İsviçre Medenî Kanununun 191 inci maddesinin birinci
fıkrasından alınmıştır. Buna göre cebrî icra nedeniyle mal ayrılığına dönüşün söz konusu olduğu hâllerde, alacaklının tatmin edilmesi durumunda, eşlerden birinin
başvurusu üzerine hâkim kararıyla mal ortaklığının yeniden kurulmasına
hükmedilebilecektir.
Maddenin ikinci fıkrası ile, olağanüstü mal rejimine dönüş sebebi ortadan
kalkınca, eşlere mal ortaklığına tekrar dönme yerine, dilerlerse edinilmiş mallara
katılma rejimini seçebilme olanağı tanınmıştır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top