Türk Medeni Kanunu MADDE 222 – IV. İSPAT

TMK 222 KANUN MADDESİ


Madde 222 – Belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını
ispat etmekle yükümlüdür.
Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır.
Bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edilir.

TMK 222 KANUN GEREKÇESİ


Madde İsviçre Medenî Kanununun 200 üncü maddesini
karşılamaktadır. Burada eşlerin mallarının, edinilmiş mallardan mı yoksa kişisel
mallardan mı olduğu hususunda doğacak uyuşmazlıklarda ispat yükü düzenlenmiştir.Maddenin birinci fıkrasında genel ispat yükü ile ilgili bir kural tekrarlanmakta,
belli bir malın eşlerden birinin kişisel mülkiyetinde olması yani kişisel malı olduğu
iddiasında bulunan kişinin bunu ispat etmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bu kişi,
eşlerden biri olabileceği gibi üçüncü kişi de olabilir.
Maddenin ikinci fıkrası paylı mülkiyet lehine bir karine öngörmüştür. Buna
göre bir malın eşlerden birinin mülkiyetinde olduğu iddia edilir ve fakat bu husus ispat
edilmezse, bu malın eşlerin paylı mülkiyetinde olduğu kabul edilecektir. Burada
getirilen karine kesin olmayıp, diğer eş bu karineyi çürüterek, çekişme konusu malın
paylı mal değil, kendi mülkiyetinde olduğunu kanıtlayabilir.
Aynı şekilde, maddenin üçüncü fıkrasında da, bir eşin tüm mallarının aksi
kanıtlanıncaya kadar edinilmiş mal sayılması yönünde bir karine getirilmiştir. Bu
durumda eş bu malın edinilmiş mal değil kişisel mal olduğunu iddia ederse, birinci
fikradaki kural gereğince bunu bizzat ispatla yükümlü olacaktır. Bunu ispat edemediği
takdirde ise söz konusu mal eşlerin edinilmiş malı sayılacaktır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top