Türk Medeni Kanunu MADDE 232 – 1. SÜRÜM DEĞERİ

TMK 232 KANUN MADDESİ


Madde 232- Mal rejiminin tasfiyesinde malların sürüm değerleri esas alınır.

TMK 232 KANUN GEREKÇESİ


Madde İsviçre Medenî Kanununun 211 inci maddesini
karşılamaktadır.
Maddeye göre mal rejiminin tasfiyesinde değerlendirme yapılırken malın sürüm
(rayiç) değerleri esas alınacaktır. Böylece bu konuda tasfiye sırasındaki sürüm
değerlerin esas alınacağının hükme bağlanması suretiyle kesin bir ölçü konulmak
istenmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top