Türk Medeni Kanunu MADDE 233 – A. GENEL OLARAK

TMK 233 KANUN MADDESİ


Madde 233 – Bir eşin malik olarak bizzat işletmeye devam ettiği veya sağ kalan eş ya da
altsoyundan birinin kendisine bir bütün olarak özgülenmesini istemeye haklı olduğu bir tarımsal
işletme için değer artışından alacağı pay ve katılma alacağı, bunların gelir değeri göz önünde
tutularak hesaplanır.
Tarımsal işletmenin maliki veya mirasçıları, diğer eşe karşı ileri sürebilecekleri değer
artışı payının veya katılma alacağının, işletmenin sadece sürüm değeri üzerinden hesaplanmasını
isteyebilir.
Değerlendirmeye ve işletmenin kazancından mirasçılara pay ödenmesine ilişkin miras
hukuku hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

TMK 233 KANUN GEREKÇESİ


Madde İsviçre Medenî Kanununun 212 nci maddesini
karşılamaktadır.
Maddenin birinci fıkrası, bir bütün olarak özgülenecek bir tarımsal işletme söz
konusu olduğunda değer artışından alınacak pay ve katılma alaçağının, bunların gelir
değerine göre hesaplanacağını öngörmektedir. Eşlerden biri, bir tarımsal işletmeyi
bizzat işletmeye devam ettiği veya böyle bir tarımsal işletmenin sağ kalan eşe ya da
altsoyundan birine bir bütün olarak özgülendiğinde, tarımsal işletme için değer
artışından bu kişinin alacağı pay ve katılma alacağı bu tarımsal işletmenin gelir değeri
esas alınarak hesaplanacaktır.
Maddenin ikinci fıkrası tarımsal işletmenin malik veya mirasçılanına, diğer eşe
karşı ileri sürebilecekleri değer artışı payının veya katılma alacağının, işletmenin
sadece sürüm değeri üzerinden hesaplanmasını isteme yetkisini tanımıştır.
Maddenin üçüncü fıkrası bu gibi hâllerde değerlendirmeye ve işletmenin
kazancından mirasçılara pay ödenmesine ilişkin olan miras hukukunun ilgili
hükümlerinin de amaca elverişli olduğu oranda uygulanacağını öngörmüştür.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top