Türk Medeni Kanunu MADDE 237 – A. GENEL OLARAK

TMK 237 KANUN MADDESİ


Madde 237- Artık değere katılmada mal rejimi sözleşmesiyle başka bir esas kabul
edilebilir.
Bu tür anlaşmalar, eşlerin ortak olmayan çocuklarının ve onların altsoylarının saklı paylarını
Zedeleyemez.

TMK 237 KANUN GEREKÇESİ


Madde İsviçre Medenî Kanununun 216 ncı maddesini
Karşılamaktadır.
Maddenin birinci fıkrası, eşlere artık değerin paylaştırılması hususunda mal
rejimi sözleşmesiyle başka bir esasın kabul edilmesi olanağını tanımıştır. Bunun
sonucu olarak eşler yarı yarıya paylaşım yerine başka oranlar kabul edebileceklerdir.
Edinilmiş malların önemli bir bölümünü eşlerden birisinin malvarlığındaki
artışın oluşturması ve mal rejimi sözleşmesiyle bunun tamamının sağ kalan eşe
kalmasının öngörülmesi hâlinde, ölen eşin mirasçılarının bundan zarar görecekleri
tabiidir. Bu nedenle maddenin ikinci fıkrası bu tür anlaşmaların, eşlerin müşterek
olmayan çocuklarının ve onların altsoylarının saklı paylarını ihlâl edemeyeceğini
öngörmektedir. Bu hükümle eşlerin mal rejimi sözleşmesiyle, ortak olmayan
çocukların saklı paylarını ihlâl edecek çözümler getirmeleri önlenmek istenmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top