Türk Medeni Kanunu MADDE 246 – B. BORÇLARDAN SORUMLULUK

TMK 246 KANUN MADDESİ


Madde 246- Eşlerden her biri, kendi borçlarından bütün malvarlığıyla sorumludur.

TMK 246 KANUN GEREKÇESİ


Madde İsviçre Medenî Kanununun 249 uncu maddesini
karşılamaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Yürürlükteki Kanunda iki fikra olan 187 nci madde tek fikra hâlinde İsviçre
Medeni Kanununun 249 uncu maddesine uygun olarak kaleme alınmıştır. Madde
sadeleştirilmek suretiyle, eşlerden her birinin kendi borçlarından dolayı bütün
malvarlığıyla sorumlu olduğu belirtilmiştir. Eşlerin kendi borçları, evlilikten önce
ve/veya evliliğin devamı süresince edindiği tüm borçları kapsar. Ancak, eşlerden
birinin 189 uncu madde çerçevesinde evlilik birliğini temsilen yaptığı borçlardan,
üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumlu olacakları tabiidir. Evi geçindirme
yükümünün kocaya ait olduğuna ilişkin hüküm kaldırıldığından, yürürlükteki Kanunun
187 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne gerek kalmamıştır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top