Türk Medeni Kanunu MADDE 257 – 1. GENEL MAL ORTAKLIĞI

TMK 257 KANUN MADDESİ


Madde 257- Genel mal ortaklığında eşlerin kanun gereğince kişisel mal sayılanlar
dışındaki malları ile gelirleri ortaklık mallarını oluşturur.
Eşler, ortaklık mallarına bölünmemiş bir bütün olarak sahip olurlar.
Hiçbir eş, ortaklık payı üzerinde tek başına tasarruf hakkına sahip değildir.

TMK 257 KANUN GEREKÇESİ


Madde İsviçre Medeni Kanununun 222 nci maddesinden
alınmıştır.
Maddeye göre genel mal ortaklığında, eşlerin yasadan dolayı kişisel mal
sayılanlar dışında kalan malları ile gelirlerinin ortaklık mallarını oluşturduğu kabul
edilmiştir. Burada ortaklığa dahil olduğu kabul edilen gelirler eşlerin ortaklığa dahil
mallarının gelirleridir.
Maddenin ikinci fıkrası, İsviçre Medeni Kanununun 222 nci maddesinin
Almanca metnine uygun olarak kaleme alınmıştır. Burada \”genel mal ortaklığının”,
bölünmemiş bir bütün olarak eşlere ait olduğu ifade edilerek, \”elbirliği mülkiyeti\”
niteliği anlatılmak istenmiştir. Almanca \”ungeteil\” ifadesinin karşılığı olarak
\”bölünmemiş bir bütün\” ifadesi kullanılmıştır. Madde genel mal ortaklığında eşler
arasında ortaklık malları konusunda el birliği (iştirak hâlinde) mülkiyetinin doğduğu
ve buna ilişkin hükümlerin uygulanacağını öngörmektedir.
Maddenin üçüncü fıkrası ise, hiçbir eşin ortaklık payı üzerinde tek başına
tasarruf hakkına sahip olmadığuu hükme bağlamaktadır. Burada sözü edilen pay,
iştirak hâlinde mülkiyetteki ortaklık payıdır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top