Türk Medeni Kanunu MADDE 26 – 1. ADIN KORUNMASI

TMK 26 KANUN MADDESİ


Madde 26- Adının kullanılması çekişmeli olan kişi, hakkının tespitini dava edebilir.
Adı haksız olarak kullanılan kişi buna son verilmesini; haksız kullanan kusurlu ise ayrıca
maddî zararının giderilmesini ve uğradığı haksızlığın niteliği gerektiriyorsa manevî tazminat
ödenmesini isteyebilir

TMK 26 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 25 inci maddesini karşılamaktadır.
Maddede ve kenar başlıklarında \”isim\” yerine dilimizde daha yaygın bir
uygulama alanı bulan ve daha güncel olan \”ad\” sözcüğü kullanılmıştır.
Maddenin birinci fıkrası aslına uygun olarak arılaştırılmak suretiyle yeniden
kaleme alınmıştır.
Maddenin ikinci fıkrası da aynı şekilde aslına uygun olarak yeniden kaleme
alınmıştır. Maddenin sadece \”adın gasba karşı korunmasını\”, yani adın başkaları
tarafından haksız olarak kullanılmasını düzenlediği göz önünde tutularak, \”buna son verilme davasının\” zarar ve kusur koşullarını gerektirmediği, oysa tazminat
davalarının kusur koşullarına bağlı olduğu ifade edilmiştir. Maddenin bu fıkrasında
manevi tazminat istemi, İsviçre Medenî Kanununun 29 uncu maddesine uygun olarak
sadece bir miktar paranın verilmesine yönelik olmaktadır. Bu niteliği vurgulamak
üzere \”manevî tazminat ödenmesini\” ifadesine yer verilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top