Türk Medeni Kanunu MADDE 260 – III. KİŞİSEL MALLAR

TMK 260 KANUN MADDESİ


Madde 260- Kişisel mallar, mal rejimi sözleşmesi, üçüncü kişinin karşılıksız kazandırması
veya kanunla belirlenir.
Eşlerden her birinin sadece kişisel kullanımına ayrılmış olan eşyası ile manevî tazminat
alacakları kanundan dolayı kişisel malıdır.
Bir eşin saklı pay olarak isteyebileceği malvarlığı değerleri, mal rejimi sözleşmesiyle ortaklığa
dahil edildiği ölçüde, mirasbırakanları tarafından kendisine kişisel mal olarak kazandırılamaz.

TMK 260 KANUN GEREKÇESİ


Madde İsviçre Medenî Kanununun 225 inci maddesinden
alınmıştır.
Ortaklığa dahil olmayan malların tümü kişisel maldır. Bu madde ile mal
ortaklığı rejiminde eşlerin kişisel mallarının üç hâlde ortaya çıkabileceği belirlenmiştir.
Buna göre nelerin kişisel mal olduğu, eşlerin yaptıkları mal rejimi sözleşmesine, böyle
bir malın üçüncü kişi tarafından karşılıksız olarak verilmesine ya da kanuna dayanır.
Maddenin ikinci fıkrasında yasa gereği kişisel mal sayılan malları
belirlenmiştir. Buna göre edilmiş mallara katılma rejiminde olduğu gibi eşlerin kişisel
kullanımına hizmet eden eşya ile manevi tazminat alacaklan kanun gereği kişisel
mallardır.
Maddenin üçüncü fıkrasında eşlerden birinin saklı pay olarak isteyebileceği
malvarlığı değerlerinin, mal rejimi sözleşmesiyle ortaklığa dahil edildiği ölçüde,
mirasbırakanları tarafından kişisel mal hâline dönüştürülemeyeceği düzenlenmektedir.
Böylece üçüncü kişiler tarafından karşılıksız kazandırmalarıyla mal rejimi
sözleşmesinde ortaklığa dahil olmasını öngörmesi ilkesinin bertaraf edilmesi
önlenmiştir. Bu yolla mal ortaklığı rejimi ve ortaklık malları korunmak istenmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 723)
– 102
Kazandırmada bulunan kişi, mehazın Fransızca aslında \”anne ve babası\”, Almanca
aslında ise \”yakınları\” şeklinde ifade edilmişse de, saklı pay söz konusu olduğundan maddede \”mirasbırakanlan\” ifadesi kullanılmıştır. Zira eşe bu malı karşılıksız
kazandıran kişi mirasbırakan olabilir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top