Türk Medeni Kanunu MADDE 268 – I. ORTAKLIK BORÇLARI

TMK 268 KANUN MADDESİ


Madde 268- Eşlerden her biri, aşağıdaki borçlardan kişisel malları ve ortaklık mallarıyla
sorumludur:
1. Evlilik birliğini temsil veya ortaklık mallarını yönetme yetkisine dayanarak yapılan
borçlardan,
2. Ortaklık mallarını veya ortaklık mallarına giren gelirleri kullanarak bir meslek veya
sanatın icra edilmesi nedeniyle yapılan borçlardan,
3. Diğer eş için de kişisel sorumluluk doğuran borçlardan,
4. Kişisel mal yanında ortaklık mallarının da sorumlu olacağı hususunda eşlerin üçüncü
kişilerle anlaşarak yaptığı borçlardan.

TMK 268 KANUN GEREKÇESİ


Madde İsviçre Medenî Kanununun 233 üncü maddesinden aynen
alınmıştır.
Yürürlükteki Kanuna göre, mal ortaklığı rejiminde, evlilik birliği için yapılan
borçlardan ilke olarak koca, şahsen ve ortaklık mallarıyla sorumludur. Eşlerin eşitliği
ilkesinden hareketle sevkedilen buhükümle, evlilik birliğinin borçlarından dolayı eşler
eşit bir şekilde sorumlu tutulmuştur.
Madde eşlerin hangi borçlardan hem kişisel mallarıyla hem de ortaklık
mallarıyla sorumlu olduğunu hükme bağlamıştır. Buraya giren borçlar dört bent
hâlinde sayılmıştır.
Maddenin (1) numaralı bendinde eşlerin evlilik birliğini temsil veya ortaklık
mallarını yönetim yetkisine dayanarak yaptıkları borçlar; (2) numaralı bendinde
ortaklık mallarını ve ortaklık mallarına giren gelirleri kullanarak bir meslek veya
sanatın icra edilmesi nedeniyle yapılan borçlar; (3) numaralı bendinde eşlerden biri
tarafından yapılmış olmasına rağmen diğer eş için de kişisel sorumluluk doğuran
borçlar; (4) numaralı bendinde ise eşlerin üçüncü kişilerle anlaşmalarında. kişisel
malları yanında, ortaklık mallarının da sorumlu olacağını kararlaştırmış olduğu borçlar
hükme bağlanmıştır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top