Türk Medeni Kanunu MADDE 277 – 2. DİĞER HÂLLERDE

TMK 277 KANUN MADDESİ


Madde 277- Boşanma veya evliliğin iptali sebebiyle ya da kanun veya mahkeme kararı
gereğince mal ayrılığına geçiş hâllerinde, her eş edinilmiş mallara katılma rejiminde kendi kişisel
malı sayılacak olanları ortaklık mallarından geri alır.
Geri kalan ortaklık malları eşler arasında yarı yarıya paylaşılır.
Yasal paylaşmanın değiştirilmesine ilişkin anlaşmalar, ancak mal rejimi sözleşmesinde
bunun açıkça öngörülmüş olması hâlinde geçerlidir.

TMK 277 KANUN GEREKÇESİ


Madde İsviçre Medenî Kanununun 242 nci maddesinden aynen
alınmıştır.
Bir önceki hükümden farklı olarak, bu hükümle mal ortaklığı rejiminin
boşanma veya evliliğin iptali sebeplerinden biriyle ya da kanun eya mahkeme
karanıyla mal aynlığına geçiş sebebiyle sona ermesi hâllerinde paylaşmanın nasıl
yapılacağı düzenlenmiştir.
Madde, mal ortaklığını sona erdiren diğer hâllerde, edinilmiş mallara katılma
rejiminde olduğu gibi, eşin kendi kişisel malı sayılan mallarını ortaklık mallarından
ayırdedip alma hakkına yer vermiştir.
Eşlerin edinilmiş mallara katılma rejiminde kişisel mal sayılan mallarını
ayırdedip almasından sonra geri kalan ortaklık mallarının eşler arasında yarı yarıya
paylaşılması esası kabul edilmiştir.
Maddenin üçüncü fıkrasında, bu paylaşma oranlarının değiştirilmesine ilişkin
anlaşmaların, ancak mal rejimi sözleşmesiyle ve bu sözleşmede bunun açıkça
öngörülmesiyle mümkün olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top