Türk Medeni Kanunu MADDE 298 – A. GENEL OLARAK

TMK 298 KANUN MADDESİ


Madde 298- Ana, çocuk ve çocuğun ölümü hâlinde altsoyu, Cumhuriyet savcısı, Hazine
ve diğer ilgililer tanımanın iptalini dava edebilirler.
Dava tanıyana, tanıyan ölmüşse mirasçılarına karşı açılır.

TMK 298 KANUN GEREKÇESİ


1984 tarihli Öntasarımın 298 inci maddesinin ilk iki fikrasından
alınmıştır. Yürürlükteki Kanunun 293 ve 294 üncü maddeleri, itiraz hakkını anaya,
çocuğa, çocuğun ölümü hâlinde onun altsoyuna, Hazineye ve diğer ilgililere
tanımaktadır. Maddede ise anaya, çocuğa ve çocuğun ölümü hâlinde onun altsoyuna,
Cumhuriyet savcısına, Hazineye ve diğer ilgililere tanımanın iptali davası açma hakkı
tanınmıştır. Dava, ikinci fikra gereğince, tanıyana veya tanıyan ölmüşse mirasçılarına
Yöneltilecektir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top