Türk Medeni Kanunu MADDE 299 – B. İSPAT YÜKÜ

TMK 299 KANUN MADDESİ


Madde 299- Davacı, tanıyanın baba olmadığını ispatla yükümlüdür.
Ana veya çocuk tarafından tanıyanın baba olmadığı iddiasıyla açılan iptal davasında ispat
yükü, tanıyanın, gebe kalma döneminde ana ile cinsel ilişkide bulunduğuna ilişkin inandırıcı
kanıtları göstermesinden sonra doğar.

TMK 299 KANUN GEREKÇESİ


Maddede İsviçre Medenî Kanununun 260b maddesi ömek
alınmıştır.
Birinci fıkraya göre davacı tanıyanın baba olmadığını kanıtlamak zorundadır.
Ancak yürürlükteki Kanunun 293 ve 294 üncü maddelerinde yer alan, tanımanın çocuk
için zararlı olduğu ve tanımanın kanunen yasak olduğu gerekçesiyle iptal davası
açılması olanağı ve bu olanak kullanılırsa bu hususların kanıtlanması zorunluluğu
maddeye alınmamıştır.
İkinci fıkrada ise hem 1984 tarihli Öntasarısı ve hem de İsviçre Medenî
Kanununun düzenlemesi takip edilerek, ana veya çocuk tarafından açılan iptal
davasında, önce davalının baba olması olasılığını kanıtlaması aranmak suretiyle,
davacının ispat yükü hafifletilmektedir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top