Türk Medeni Kanunu MADDE 304 – IV. ANANIN MALÎ HAKLARI

TMK 304 KANUN MADDESİ


Madde 304- Ana, babalık davası ile birlikte veya ayrı olarak baba veya mirasçılarından
aşağıdaki giderlerin karşılanmasını isteyebilir:
1. Doğum giderleri,
2. Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri,
3. Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler.
Çocuk ölü doğmuş olsa bile hâkim, bu giderlerin karşılanmasına karar verebilir.
Üçüncü kişiler veya sosyal güvenlik kuruluşlarınca anaya yapılan ödemeler, hakkaniyet
ölçüsünde tazminattan indirilir

TMK 304 KANUN GEREKÇESİ


Maddede babalık davasında, yürürlükteki Kanundan farklı olarak,
mali ve şahsî sonuçlu babalık davası ayırımına yer verilmemiş; ancak ananın mali
taleplerde bulunma olanağı da doğal olarak gözardı edilmemiştir. Yürürlükteki
Kanunun 304 üncü maddesini karşılayan bu madde, ananın gebelik ve doğumdan
kaynaklanan giderlerin karşılanınasını isteyebilme olanağını düzenlemektedir. İstemin muhatabı baba veya -onun ölümü hâlinde- mirasçılanıdır. Maddenin üçüncü fıkrasında bir denkleştirme hükmü yer almaktadır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top