Türk Medeni Kanunu MADDE 306 – II. BİRLİKTE EVLÂT EDİNME

TMK 306 KANUN MADDESİ


Madde 306- Eşler, ancak birlikte evlât edinebilirler; evli olmayanlar birlikte evlât edinemezler.
Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya otuz yaşını doldurmuş bulunmaları gerekir.
Eşlerden biri, en az iki yıldan beri evli olmaları veya kendisinin otuz yaşını doldurmuş
bulunması koşuluyla diğerinin çocuğunu evlât edinebilir.

TMK 306 KANUN GEREKÇESİ


Madde İsviçre Medenî Kanununun 264a maddesinden bazı
değişiklikler yapılmak suretiyle alınmıştır.
Birinci fıkrada, hem birlikte evlât edinmenin ancak birbiriyle evli olan kişilerce
yapılabileceği hem de eşlerin (üçüncü fikra ve bir sonraki madde göz önüne alınırsa)
kural olarak tek başlanna evlât edinemeyecekleri hükme bağlanmıştır. Birbiriyle evli
olmayan kişiler ise birlikte evlât edinemezler.
İkinci fıkra, eşlerin evlât edinebilmelerini en az beş yıldan beri birbirleriyle evli
olmaları veya otuz yaşını doldurmuş bulunmaları koşuluna bağlamaktadır. Örneğin iki
yıldan beri evli olmakla birlikte otuz yaşını doldurmuş bulunan eşler evlât
edinebilecekleri gibi; otuz yaşını doldurmuş olmamakla birlikte en az beş yıldır evli
olan eşler de evlât edinebilirler. Madde böylece, eşlerin ya evlenme yoluyla ya da yaş
itibarıyla belli bir olgunluğa erişmelerini, evlât edinme için gerekli kılmaktadır.
Üçüncü fıkrada, eşlerin birlikte evlât edinmesi gerekliliğine bir istisna
getirilmektedir. Buna göre, eşlerden biri diğerinin çocuğunu tek başına evlât edinebilir.
Bunun için, ya eşler en az iki yıldır evli bulunmalıdırlar ya da evlât edinecek eş otuz
yaşını doldurmuş olmalıdır.
Maddedeki yaş sınırı, İsviçre Medenî Kanunundan farklı olarak ve otuz yaşın
gerekli olgunluğu sağlayabileceği düşüncesiyle otuzbeşten otuza indirilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top