Türk Medeni Kanunu MADDE 307 – III. TEK BAŞINA EVLÂT EDİNME

TMK 307 KANUN MADDESİ


Madde 307- Evli olmayan kişi otuz yaşını doldurmuş ise tek başına evlât edinebilir.
Otuz yaşını doldurmuş olan eş, diğer eşin ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksunluğu
veya iki yılı aşkın süreden beri nerede olduğunun bilinmemesi ya da mahkeme kararıyla iki yılı
aşkın süreden beri eşinden ayrı yaşamakta olması yüzünden birlikte evlât edinmesinin mümkün
olmadığını ispat etmesi hâlinde, tek başına evlât edinebilir.

TMK 307 KANUN GEREKÇESİ


Tek başma evlât edinmeyi düzenleyen bu madde, İsviçre Medenî
Kanununun 264b maddesinden bazı değişiklikler yapılmak suretiyle alınmıştır.
Birinci fıkraya göre, evli olmayan kişi otuz yaşını doldurmuş ise tek başına evlât edinebilir.
İkinci fıkrada ise, eşlerin ancak birlikte evlât edinebilecekleri kuralının ikinci istisnası yer almaktadır. Buna göre, uz yaşımı doldurmuş olan eş, diğer eşin ayırt
etme gücünden sürekli olarak yoksunluğu veya iki yılı aşkın süreden beri nerede
olduğunun bilinmemesi ya da mahkeme kararıyla en az iki yılı aşkın süreden beri
eşinden ayn yaşamakta olması yüzünden birlikte evlât edinmelerine olanak
bulunmadığını kanıtlaması hâlinde, tek başına evlât edinebilir.
Böylece, bir kimse evli ise-ve evliliği de beş yılı doldurmuş ise otuz yaşını
doldurmamış olsa bile eşiyle birlikte evlât edinebilecekken; tek başına evlât edinme
için her zaman otuz yaşının dolmuş olması gerekmektedir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top