Türk Medeni Kanunu MADDE 308 – IV. KÜÇÜĞÜN RIZASI VE YAŞI

TMK 308 KANUN MADDESİ


Madde 308- Evlât edinilenin, evlât edinenden en az onsekiz yaş küçük olması şarttır.
Ayırt etme gücüne sahip olan küçük, rızası olmadıkça evlât edinilemez.
Vesayet altındaki küçük, ayırt etme gücüne sahip olup olmadığına bakılmaksızın vesayet
dairelerinin izniyle evlât edinilebilir.

TMK 308 KANUN GEREKÇESİ


Madde İsviçre Medenî Kanunumun 265 inci maddesinden, bu
hükmün birinci fıkrasında değişiklik yapılmak suretiyle alınmıştır. Söz konusu
değişiklik, kaynak maddedeki onaltı yaş farkı smınının birinci fıkrada onsekize
çıkarılmış olmasıdır. İkinci ve üçüncü fıkralar, yürürlükteki Kanunun 254 üncü
maddesini karşılamaktadır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top