Türk Medeni Kanunu MADDE 309 – 1. ŞEKİL

TMK 309 KANUN MADDESİ


Madde 309- Evlât edinme, küçüğün ana ve babasının rızasını gerektirir.
Rıza, küçüğün veya ana ve babasının oturdukları yer mahkemesinde sözlü veya yazılı
olarak açıklanarak tutanağa geçirilir.
Verilen rıza, evlât edinenlerin adları belirtilmemiş veya evlât edinenler henüz belirlenmemiş
olsa dahi geçerlidir.

TMK 309 KANUN GEREKÇESİ


Madde İsviçre Medenî Kanununun 265a maddesinden alınmıştır.
Birinci fikra, ana. ve babasının rızası alınmayan küçüğün evlât
edinilemeyeceğini, yürürlükteki Kanunun 254 üncü maddesinin ikinci cümlesini
kısmen karşılar şekilde hükme bağlamaktadır. İkinci fıkra, rızanın verilme şeklini
düzenlemekte ve üçüncü fikrada ise, verilen rızanın, evlât edinenlerin adlanı
belirtilmemiş veya evlât edinenler henüz belirlenmemiş olsa dahi geçerli olacağı hükme bağlanmaktadır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top