Türk Medeni Kanunu MADDE 310 – 2. ZAMANI

TMK 310 KANUN MADDESİ


Madde 310- Rıza, küçüğün doğumunun üzerinden altı hafta geçmeden önce verilemez.
Rıza, tutanağa geçirilme tarihinden başlayarak altı hafta içinde aynı usulle geri alınabilir.
Geri almadan sonra yeniden verilen rıza kesindir

TMK 310 KANUN GEREKÇESİ


Ana ve babanın verdiği rızanın zamanını ve geri alınma koşullarını
düzenleyen bu madde İsviçre Medenî Kanununun 265b maddesinden aynen alınmıştır.
Ana ve baba çocuklarının evlât edinilmesine ilişkin rızalarını en erken çocuğun
doğumundan altı hafta geçtikten sonra verebilir ve bu rızayı da tutanağa geçirilme
tarihinden itibaren altı hafta geçmeden -aynı usulle- geri alabilirler. Ancak, geri
almadan sonra yeniden rıza verilirse, artık bunun geri alınması mümkün değildir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top