Türk Medeni Kanunu MADDE 311 – A. KOŞULLARI

TMK 311 KANUN MADDESİ


Madde 311- Aşağıdaki hâllerde ana ve babadan birinin rızası aranmaz:
l. Kim olduğu veya uzun süreden beri nerede oturduğu bilinmiyorsa veya ayırt etme
gücünden sürekli olarak yoksun bulunuyorsa,
2. Küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmiyorsa.

TMK 311 KANUN GEREKÇESİ


Hükümde sınırlayıcı olarak sayılan hallerden biri kendisi açısından
gerçekleşmiş olan ana veya babanın rızasının aranmayacağını belirten bu madde
İsviçre Medenî Kanununun 265c maddesinden alınmıştır. Madde, esasen, yürürlükteki Kanunun 254a maddesinin kısmen yeniden kaleme alınmış şeklidir. Maddenin (II)
numaralı bendindeki özen gösterme ihlâli, çocuğa karşı ciddî özen yükümlülüğünün
yeterince yerine getirilmemesidir. Özen yükümlülüğünün yeterince yerine getirilip
getirilmediğini, takdir yetkisine dayanarak hâkim değerlendirir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top