Türk Medeni Kanunu MADDE 316 – II. ARAŞTIRMA

TMK 316 KANUN MADDESİ


Madde 316- Evlât edinmeye, ancak esaslı sayılan her türlü durum ve koşulların kapsamlı
biçimde araştırılmasından, evlât edinen ile edinilenin dinlenmelerinden ve gerektiğinde
uzmanların görüşünün alınmasından sonra karar verilir.
Araştırmada özellikle evlât edinen ile edinilenin kişiliği ve sağlığı, karşılıklı ilişkileri,
ekonomik durumları, evlât edinenin eğitme yeteneği, evlât edinmeye yönelten sebepler ve aile
ilişkileri ile bakım ilişkilerindeki gelişmelerin açıklığa kavuşturulması gerekir.
Evlât edinenin altsoyu varsa, onların evlât edinme ile ilgili tavır ve düşünceleri de
Değerlendirilir.

TMK 316 KANUN GEREKÇESİ


İsviçre Medenî Kanununun 268a maddesinden alınan bu maddede,
hâkimin evlât edinme kararı vermeden önce ciddi bir araştırma yapması zorunluluğu
ile bu araştırmanın kapsam ve içeriği düzenlenmektedir. Evlât edinme şahsa bağlı bir
hak olduğundan, hâkim, evlât edinenin şahsî durumu hakkında tam bir kanaata sahip
olmak bakımından, evlât edinen ile evlât edinileni birlikte dinleyecektir.
Hâkim bu araştırmayı yaparken örneğin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu gibi koruyucu kurum ve kuruluşların bu konudaki yazılı görüşlerinden de
yararlanabilecektir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top