Türk Medeni Kanunu MADDE 317 – 1. RIZANIN BULUNMAMASI

TMK 317 KANUN MADDESİ


Madde 317- Yasal sebep bulunmaksızın rıza alınmamışsa, rızası alınması gereken kişiler,
küçüğün menfaati bunun sonucunda ağır biçimde zedelenmeyecekse, hâkimden evlâtlık ilişkisinin
kaldırılmasını isteyebilirler

TMK 317 KANUN GEREKÇESİ


Bu ve bunu takip eden iki maddede, evlatlık ilişkisinin
kaldırılması düzenlenmektedir. Madde, İsviçre Medenî Kanunu 269 uncu maddesinin
birinci fıkrasından alınmıştır. Buna göre, evlât edinmede rızası alınması gereken
kişilerin rızası yasal sebep bulunmaksızın alınmamışsa, bu kişiler evlâtlık ilişkisinin
kaldınlması için dava açabilirler. Ancak evlâtlık ilişkisinin kaldırılması evlâtlığın
menfaatini ağır biçimde zedeleyecek olursa, iptal davası açılamaz.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top