Türk Medeni Kanunu MADDE 318 – 2. DİĞER NOKSANLIKLAR

TMK 318 KANUN MADDESİ


Madde 318- Evlât edinme esasa ilişkin diğer noksanlıklardan biriyle sakatsa, Cumhuriyet
savcısı veya her ilgili evlâtlık ilişkisinin kaldırılmasını isteyebilir.
Noksanlıklar bu arada ortadan kalkmış veya sadece usule ilişkin olup ilişkinin kaldırılması
evlâtlığın menfaatini ağır biçimde zedeleyecek olursa, bu yola gidilemez.

TMK 318 KANUN GEREKÇESİ


Madde bazı değişikliklerle, İsviçre Medenî Kanununun 269a
maddesinden alınmıştır ve evlât edinme işleminin rızanın bulunmaması dışında kalan
sebeplerle iptaline ilişkindir.
Birinci fıkra, evlât edinme işleminin esasa ilişkin noksanlıklardan biriyle
sakatlanmış olması hâlinde, Cumhuriyet savcısı veya her ilgili tarafından evlâtlık
işleminin kaldırılmasını istenebileceğini hükme bağlamaktadır.
İkinci fıkraya göre ise, noksanlıkların sonradan ortadan kalkınış olması hâlinde
ilişkinin kaldırılması yolu tamamen kapatılmaktadır. Buna karşılık sadece usule ilişkin noksanlıklar devam etmekle birlikte bunlara dayanarak ilişkinin kaldırılması yoluna
gitme, evlâtlığın menfaatini ağır biçimde zedelemeyecekse bu yola gidilebilinecektir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top