Türk Medeni Kanunu MADDE 319 – II. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

TMK 319 KANUN MADDESİ


Madde 319- Dava hakkı, evlâtlık ilişkisinin kaldırılması sebebinin öğrenilmesinden
başlayarak bir yıl (…)(19)
geçmekle düşer.(19)

TMK 319 KANUN GEREKÇESİ


İptal davasının tâbi olduğu hak düşürücü süreleri düzenleyen bu
madde, İsviçre Medenî Kanununun 269b maddesinden aynen alınmıştır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top