Türk Medeni Kanunu MADDE 32 – 1. GENEL OLARAK

TMK 32 KANUN MADDESİ


Madde 32- Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri haber
alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı olanların
başvurusu üzerine mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir.
Yetkili mahkeme, kişinin Türkiye\’deki son yerleşim yeri; eğer Türkiye\’de hiç yerleşmemişse
nüfus sicilinde kayıtlı olduğu yer; böyle bir kayıt da yoksa anasının veya babasının kayıtlı bulunduğu
yer mahkemesidir.

TMK 32 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 31 inci maddesini karşılamaktadır.
Maddenin birinci fıkrasında \”hakları ölüme muallâk kimselerin talebi\” yerine
\”hakları bu ölüme bağlı olanlanın başvurusu üzerine\” ifadesi kullanılmış ve fikra
böylece daha arı bir Türkçeyle kaleme alınmıştır.
Yürürlükteki maddenin ikinci fıkrasında yetkili mahkemenin belirlenmesinde
son çare olarak \”pederinin mukayyet olduğu mahallin hâkimi\” öngörülmüştür. Kadın
erkek arasındaki eşitliği zedeleyen hükümlerin Medenî Kanunumuzdan tasfiyesi
amacıyla bu hüküm “anasının veya babasının kayıtlı bulunduğu yer mahkemesi\”
şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik sayesinde özellikle evlilik dışı doğan ve
anasının nüfusuna kayıtlı olan çocuklar ile babası belli olmayan anasının nüfusuna kayıtlı çocukların gaipliğine karar verilmesinde yetkili mahkemenin ananın kayıtlı
bulunduğu yer mahkemesi olduğu açıklanmış olmaktadır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top