Türk Medeni Kanunu MADDE 320 – F. EVLÂTLIK İŞLEMLERİNDE ARACILIK

TMK 320 KANUN MADDESİ


Madde 320- Küçüklerin evlât edinilmesine ilişkin aracılık faaliyetleri, ancak
Cumhurbaşkanınca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca yapılır.(20)
Aracılık faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin hususlar Cumhurbaşkanınca çıkarılan
yönetmelikle düzenlenir.(20)

TMK 320 KANUN GEREKÇESİ


Evlât edinme işlemlerinde aracılık faaliyetlerini düzenleyen bu
madde, bazı gerekli değişiklikler dışında, İsviçre Medeni Kanununun 269c
maddesinden alınmıştır.
İkinci fıkrada ise, aracılık faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin kuralların
tüzükle düzenleneceği hükme bağlanmıştır.
Maddeye göre Devlet, küçüklerin evlât edinilmesine ilişkin aracılık
faaliyetlerini bizzat kendi kurumlanı aracılığı ile yerine getirecektir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top