Türk Medeni Kanunu MADDE 321 – A. SOYADI

TMK 321 KANUN MADDESİ


Madde 321- Çocuk, ana ve baba evli ise ailenin; (…)21 soyadını taşır. Ancak, ana önceki
evliliğinden dolayı çifte soyadı taşıyorsa çocuk onun bekârlık soyadını taşır.(21)

TMK 321 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 259 uncu maddesini karşılamaktadır.
Madde, İsviçre Medeni Kanununun (birinci fıkrası 1978 tarihinde yürürlüğe
giren 1976 tarihli, ikinci fikrası ise 1988 tarihinde yürürlüğe giren 1984 tarihli
kanunlarla düzenlenen) 270 inci maddesinden alınmıştır.
Maddeye göre çocuk, ana ve baba birbirleriyle evli ise ailenin, birbirleriyle evli
değilse yani çocuk yasal olmayan bir birleşme sonucunda dünyaya gelmişse ananın
soyadını taşır. Baba ile çocuk arasında tanıma ve babalık hükmü ile soybağı kurulduğu
hâlde dahi çocuk ananın soyadını alacaktır. Bu durumda, eğer ana önceki evliliğinden
dolayı çifte soyadı taşıyorsa, çocuk ananın bekârlık yani ilk (kızlık) soyadını alır.
Fakat, ana ve babanın birbirleriyle evli olmamaları hâlinde çocuğun ananın soyadını
taşıyacağı yolundaki hükmün, ana ve babası evli olan çocuğun ana ve babasının
evliliğinin sonradan sona ermesi hâliní kapsamadığına dikkat edilmesi gerekir. Başka
bir ifadeyle, evliliğin sona ermesi, çocuğun soyadının değişmesine yol açmaz.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top