Türk Medeni Kanunu MADDE 322 – B. KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER

TMK 322 KANUN MADDESİ


Madde 322- Ana, baba ve çocuk, ailenin huzur ve bütünlüğünün gerektirdiği şekilde
birbirlerine yardım etmek, saygı ve anlayış göstermek ve aile onurunu gözetmekle yükümlüdürler

TMK 322 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 260 inci ve İsviçre Medenî Kanununun
272 nci maddelerini karşılayan bu madde, ana, baba ve çocuğun karşılıklı hak ve
yükümlülüklerini düzenlemektedir. Madde, yürürlükteki metne göre daha anı bir
Türkçe ve daha kapsamlı bir ifadeyle yeni baştan kaleme alınmıştır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top