Türk Medeni Kanunu MADDE 325 – II. ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE

TMK 325 KANUN MADDESİ


Madde 325- Olağanüstü hâller mevcutsa, çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde
çocuk ile kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkı diğer kişilere, özellikle hısımlarına da tanınabilir.
Ana ve baba için öngörülen sınırlamalar üçüncü kişiler için kıyas yoluyla uygulanır

TMK 325 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunda mevcut olmayan ve İsviçre Medenî
Kanununun 274a maddesinden alınan bu maddede, ana ve baba dışında kalan üçüncü
kişilerin, özellikle de hısımlanın, olağanüstü sebeplerin varlığı hâlinde ve çocuğun
menfaatine uygun düştüğü ölçüde, çocuk ile kişisel ilişki kurabilecekleri hükme
bağlanmaktadır. Madde, bugün sadece büyükana ve büyükbabaların torunlarıyla
kişisel ilişki kurma hakları açısından bir Yargıtay İçtihadı Birleştirme Karanıyla sonuca
bağlanmış olan bir sorunu, üçüncü kişilerin çocuk ile kişisel ilişki kurmaları için
gerekli olan koşulları da belirten bir Medenî Kanun hükmüyle açıklığa kavuşturmak
amacını taşımaktadır.
İkinci fıkrada, ana ve babanın çocuk ile kişisel ilişki kurma haklarıyla ilgili
sınırlamaların burada da kıyas yoluyla uygulanacağı belirtilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top