Türk Medeni Kanunu MADDE 326 – III. YETKİ

TMK 326 KANUN MADDESİ


Madde 326- Kişisel ilişki kurulmasıyla ilgili bütün düzenlemelerde çocuğun oturduğu yer
mahkemesi de yetkilidir.
Boşanmaya ve evlilik birliğinin korunmasına ilişkin yetki kuralları saklıdır.
Çocuk ile kişisel ilişkiye yönelik bir düzenleme yapılıncaya kadar, velâyet hakkına sahip
veya çocuk kendisine bırakılmış kişinin rızası dışında kişisel ilişki kurulamaz.

TMK 326 KANUN GEREKÇESİ


Madde İsviçre Medenî Kanununun 275 inci maddesinden
Alınmıştır.
Birinci fıkrada, ana ve babanın yahut üçüncü kişilerin çocuk ile kişisel ilişki kurmasıyla ilgili düzenlemeleri yapacak yetkili mahkeme belirlenmekte, ikinci fıkrada
boşanmaya ve evlilik birliğinin korunmasına ilişkin yetki kurallarının saklı olduğu belirtilmektedir.
Son fikrada ise, çocuk velâyetleri altında bulunmayan veya çocuk kendisine
bırakılmamış olan ana ve/veya babanın yahut üçüncü kişilerin çocuk ile kişisel ilişki kurmalarına ilişkin mahkemece bir düzenleme yapılıncaya kadar, bu kişisel ilişkinin,
ancak velâyet hakkına sahip ana ve/veya babanın yahut çocuk kendisine bırakılmış
olan kişinin rızasıyla kurulabileceği hükme bağlanmaktadır. Böylece örneğin çocuğun
hısımları, mahkemece bir karar verilinceye kadar, velâyet hakkına sahip ana ve
babanın rızası olmadıkça veya babadan velâyet alınmışsa (nezedilmişse) ve velâyet
anada ise, ananın rızası olmadıkça ve mahkemece düzenleme yapılıncaya kadar baba,
ananın rızası olmadıkça yahut çocuğun koruma ve gözetimi bir başka kimseye
bırakılmışsa, mahkemece düzenleme yapılıncaya kadar, ana ve baba, çocuk kendisine
bırakılan bu kişinin rızası olmadıkça, çocuk ile kişisel ilişki kuramayacaklardır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top