Türk Medeni Kanunu MADDE 327 – I. KAPSAMI

TMK 327 KANUN MADDESİ


Madde 327- Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba
tarafından karşılanır.
Ana ve baba, yoksul oldukları veya çocuğun özel durumu olağanüstü harcamalar
yapılmasını gerektirdiği takdirde ya da olağan dışı herhangi bir sebebin varlığı hâlinde, hâkimin
izniyle çocuğun mallarından onun bakım ve eğitimine yetecek belli bir miktar sarfedebilirler.

TMK 327 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 261 inci maddesini karşılamaktadır.
Madde 1984 tarihli Öntasarımın 247 nci maddesinden bazı değişikliklerle ve
daha arı bir Türkçeyle iki fikra hâlinde yeniden kaleme alınmıştır. Esaslı bir hüküm
değişikliği yoktur.
Bu maddede düzenlenen, ana ve babanın çocuklarına bakma, onu koruma ve
eğitme ödevlerinin velâyet hakkından bağımsız olduğu açıktır. Yani velâyet hakkı
kendisinden alınmış olsa dahi onların bu ödevleri yine de devam edecektir. Maddede,
yürürlükteki hukukta olduğu gibi, bir tabiî hukuk kuralının pozitif hukuk kuralı hâline
getirilmiş olması söz konusudur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top