Türk Medeni Kanunu MADDE 330 – IV. NAFAKA MİKTARININ TAKDİRİ

TMK 330 KANUN MADDESİ


Madde 330- Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve
ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir. Nafaka miktarının belirlenmesinde çocuğun gelirleri de
göz önünde bulundurulur.
Nafaka her ay peşin olarak ödenir.
Hâkim istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın gelecek yıllarda
tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

TMK 330 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunda bu maddeyi karşılayan bir hüküm yoktur.
Maddede İsviçre Medeni Kanununun 285 inci maddesinin birinci fıkrasından
etkilenen 1984 tarihli Öntasarının 250 nci maddesi örnek alınmıştır. Birinci fıkrada,
nafakanın belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar düzenlenmiş; ikinci fıkrada ise,
belirlenecek nafakanın her ay peşin olarak ödeneceği belirtilmiştir. Üçüncü fıkrada da,
hâkimin istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın gelecek
yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ödenmesi gereken miktarı
belirleyebileceği öngörülmüştür.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top