Türk Medeni Kanunu MADDE 332 – 1. GENEL OLARAK

TMK 332 KANUN MADDESİ


Madde 332- Nafaka davası açılınca hâkim, davacının istemi üzerine dava süresince
gerekli olan önlemleri alır.
Soybağı tespit edilirse, davalının, uygun nafaka miktarını depo etmesine veya geçici
olarak ödemesine karar verilebilir.

TMK 332 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunda bulunmayan ve nafaka davasında geçici
önlem alınabilmesi olanağını genel olarak düzenleyen bu madde, İsviçre Medenî Kanununun 281 inci maddesinin ilk iki fikrasından alınmıştır. Birinci fikra, hâkimin
nafaka davası süresince gerekli olan önlemleri alabileceğini hükme bağlamaktadır.
Ancak hâkim, bu önlemleri kendiliğinden değil, davacının istemi üzerine alabilir.
İkinci fıkrada ise, hâkimin, soybağının tespiti hâlinde, davalıyı uygun nafaka miktarını
depo etmeye veya geçici olarak ödemeye mahkûm edebileceği hükme bağlanmıştır.
İkinci fıkrada düzenlenen de bir geçici önlemdir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top